HR u EU i hrvatsko-njemački odnosi

Hrvatska izvozi poljoprivredne i prehrambene proizvode u 144 zemlje, pri čemu prvih 15 izvoznih odredišta zauzima 85% ukupnog izvoza tih proizvoda. Na hrvatskom tržištu nazočni su proizvodi iz 135 zemalja, a prvih 15 zemalja zauzima 87 posto ukupnog uvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda.

U strukturi ukupne poljoprivredno prehrambene razmjene 2018. godine najznačajnije tržište vanjskotrgovinske razmjene RH predstavljaju zemlje EU-a s udjelom od 61 posto u izvozu te 86 posto u uvozu. U razdoblju od 2016. do 2018. godine poljoprivredno prehrambena razmjena s EU partnerima uvećana je za 13 posto u izvozu i 6 posto u uvozu. U vanjsko trgovinskoj razmjeni najzastupljeniji proizvodi po prosječnim vrijednostima u izvozu Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2018. godine su čokolada, šećer i ribe te u uvozu svinjsko meso, pripravci koji se koriste u prehrani životinja i kruh.

Njemačka je jedna od najznačajnijih zemalja u vanjsko trgovinskoj razmijeni te se kontinuirano nalazi na prvom mjestu u uvozu poljoprivredno prehrambenih proizvoda u Hrvatsku. U 2018. godini u Njemačku je izvezeno poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 158 milijuna EUR, dok je vrijednost istih uvezenih iz Njemačke 462 milijuna EUR. U 2018. godini u rangu najznačajnijih hrvatskih izvoznih tržišta Njemačka se nalazila na četvrtom mjestu s udjelom od 7,6 posto u ukupnoj vrijednosti izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda te na prvom mjestu s udjelom od 15 posto u ukupnoj vrijednosti uvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Poljoprivredno prehrambeni proizvodi u ukupnoj vrijednosti izvoza RH u Njemačku u 2018. godini sudjeluju s 8 posto, dok u ukupnoj vrijednosti uvoza iz Njemačke u RH sudjeluju s 13 posto. U 2018. godini najzastupljeniji proizvodi u izvozu u Njemačku bili su: cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana, zatim čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao te sjeme uljane repice, lomljeno ili ne. Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana su u 2018. godini bile treći najznačajniji proizvod u ukupnom izvozu poljoprivredno prehrambenih proizvoda, od toga je 39 posto izvezeno u Njemačku. U 2018. godini najzastupljeniji proizvodi u uvozu iz Njemačke bili su čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao, svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto te sir i skuta. U prvoj polovici ove godine Njemačka ostaje naše najznačajnije uvozno tržište s udjelom od 15% ukupne vrijednosti izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te četvrto najznačajnije izvozno tržište s udjelom od 7,5% ukupne vrijednosti izvoza istog tipa proizvoda, čime je samo u prvoj polovici ove godine ostvarila rezultate na razini cijele prošle godine, a prostor za povećanje robne razmjene između dvije zemlje, osobito u području poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, nastavlja kontinuirano rasti.